Colocviul literar „Gh. Asachi”

Postat : 14.03.2016Colocviul literar „Gh. Asachi”

Ediţia a VIII-a

 

Vineri, 11 martie 2016

 

Se ştie că cea mai mare satisfacţie a realizării sale omul a avut-o şi o are din proba competitivităţii. Îndeosebi tînărul, aflat în procesul de formare a personalităţii sale, e ahtiat de noi orizonturi şi tentat a urca noi trepte, cu cît mai înalte, cu atît mai valoroase.

Colocviul literar „Gh. Asachi”, aflat deja la ediţia a VIII-a, este anume o astfel de încercare prin care elevii dobîndesc şansa de a-şi manifesta din plin posibilităţile de realizare, deseori acestea fiind şi o marcă a talentului.

Dezideratele învăţămîntului formativ oferă elevului posibilitatea de a-şi dezvolta talentul, iar profesorului îi solicită efortul de a-l observa şi a-l ajuta pe elev să-şi dezvăluie facultăţile creative. În acest mod, procesul educaţional obţine viabilitate, reuşită, iar elevul – performanţele dorite. Aceste performanţe conduc, inevitabil, elevul spre nişte realizări creative evidente.

Concursul dat are ca scop stimularea interesului pentru lectură şi formarea elevului cititor, receptor al textului şi moderator avizat al diverselor situaţii de comunicare. Astfel, elevii au avut a prezenta proiecte de cercetare cu un subiect literar originalales sub abila îndrumare a profesorilor de limba şi literatura română întru dezvoltarea competențele lingvistice, culturale şi atitudinale ale elevilor. Totodată este sporită motivarea implicării în activităţile extracurriculare, dezoltarea spiritului de inițiativă şi a abilităţilor de comunicarea scrisă și orală.

Colocviul literar „Gh. Asachi” a avut loc în ziua de vineri, 11 martie 2016, în incinta Liceului Teoretic „Gh. Asachi”, fiind desfăşurat pe trei Ateliere de cercetare, coordonator Comisia Metodică Limba şi Literatura Română:

Atelierul nr.1: Liceu – cl. a IX-a – a XII-a (sala 203)

Atelierul nr.2: Juniori I - cl. a V-a, a VI-a (sala 204)

Atelierul nr.3: Juniori II - cl. a VII-a, a VIII-a (sala 205)

În cadrul comisiilor de evaluare au fost prezenţi ca preşedinţi invitaţii de onoare de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: dna Zgardan Aliona, doctor conferenţiar universitar, dna Cibotaru Liuba, lector superior şi dna Boz Olga, doctor, lector superior.

Deschiderea colocviului a fost efectuată de către dl Director al Liceului Teoretic « Gh. Asachi », Boris Volosatîi şi dna director-adjunct, Natalia Bulat, moderatorul şi organizatorul activităţii. Dumnealor au subliniat importanța desfăşurării unor astfel de activități în mediul şcolar şi impactul puternic care-l au asupra asigurării unui dialog între elevii de performanţă și cultivarea în rîndul acestora a  gustului pentru prezentare în public și cercetare.

În cadrul colocviului au participat 107 elevi cu 60 de teme de cercetare. În calitate de profesori-coordonatori ai proiectelor de cercetare au fost : Bulat Natalia, Sandu-Grosu Svetlana, Pîrţac Mariana, Grîu Natalia, Zubac Ioana, Gărgăun Alexandra, Beldiga Alexandra, Grubîi Lidia, Guzun Maria, profesori de limba şi literatura română în Liceul Teoretic « Gh. Asachi ».

` Subiectele de cercetare au fost variate. Elevii care au reuşit să convingă comisia de evaluare că au efectuat o cercetare originală, actuală şi autenticăprin formularea clară a temei şi a opiniei personale; validarea şi originalitatea argumentelor; utilizarea exemplelor şi a datelor; claritatea şi logica expunerii; corectitudinea exprimării şi structurarea lucrării scrise... au obţinut  locuri de frunte binemeritate la etapa finală a activităţii.

 


 

Atelierul nr. 1: Liceu

 cl. a IX-a – a XII-a

Atelierul nr.2: Juniori I

 cl. a V-a, a VI-a

Atelierul nr.3: Juniori II

 cl. a VII-a, a VIII-a

Locul I

Interferenţe fizice şi poetice în creaţia eminesciană, Hanganu Marcus, cl. X „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Motivul visului în realitatea istorico-literară, Postolachi Daria, cl. VI „A”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Motivul călătoriei în opera „O călătorie spre centrul pămîntului” de J. Verne, Surugiu Andreea, cl. VI „C”, profesor-coordonator Urîtu Olesea;

Motivul drumului în „Balada celor cinci motănaşi” de Ion Druţă, Gherciu Ilinca, Bulat Vlada, Lazări Loredana, cl. V „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Tema libertăţii în literatură, Mihalcean Marius, Rogojină Erika, cl. VII „A”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Evoluţia genului epistolar – teme, motive, contexte, Samson Paula, cl. VII „B”, profesor-coordonator Grîu Natalia;

 

 

 

Locul II

Managementul bussinesului în opera „Mara” de I. Slavici şi „Enigma Otiliei”de G. Călinescu, Monacu Mihaela, cl. X I„B”, profesor-coordonator Bulat Natalia;

Avatarurile simbolisticii arhetipale în romanul „Maestrul şi Margareta” de M. Bulgacov, Şaptefraţi Liliana, cl. X I„B”, profesor-coordonator Bulat Natalia

Semnificaţia „grîului” ca termen de uz cotidian şi literar-artistic, Grîu Veronica, cl. VI „A”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Importanţa actului lecturii versus cărţile de buzunar, Rusnac Mădălina, cl. VI „A”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Valenţe ideatice ale textului ,,Povestea furnicii” de Ion Druţă, Pîrţac Oliviu- Iacob, Arhip Victor, cl. V „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Literatura generaţiei pierdute, Chilari Maria-Victoria, Haret Camelia, Sochirca Valeria, cl. VII „C”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Mari Profesori – Mari Personalităţi istorice, Marinescu Elena, Plugaru Victoria, Cârciumaru Marius, cl. VII „B”, profesor-coordonator Grîu Natalia;

Substratul filozofic în proza autohtonă, Ţugulschi Ana-Maria, Zatic Daniela,Munteanu Stelian, Burac Cristian-Ionuţ, cl. VII „C”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Motivul apei în folclorul românesc, Fusu Irena-Magdalena, cl. VIII „D”, profesor-coordonator Grubîi Lidia

Locul III

Treptele desăvîrşirii spirituale  reflectate în  literatura universală şi română, Cepraga Pavel, Bârcă Ingrid-Valeria, cl. X „A”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana;

Treptele căderii în păcat reflectate  în literatura universală şi română, Grigoreac Iana,Gîncu Corina, cl. X „A”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana;

Simbolistica cifrelor, cl. X „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

 

Paradigma tematică a fabulelor în literatură, Vîşcu Andreea, cl. VI „A”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Motive şi simboluri literare în basmul românesc popular şi cult, Snigur Tatiana, Bodrug Artur, cl. V „E”, profesor-coordonator Urîtu Olesea;

Imaginea profesorului model în literatura pentru copii, Marga Nicoleta, cl. VI „C”, profesor-coordonator Urîtu Olesea;

Părinţii – icoana sufletului, temă perpetuă în literatura pentru copii, Sîrbu Mihaela, cl. VI „C”, profesor-coordonator Urîtu Olesea

...

Formarea imaginii şcolii pe parcursul diacronic literar, Avorniciţa Mădălina, Lipcan Alina, cl. VII „A”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Aspecte ale iniţierii profesionale valorificate în textul literar, Stici Andreea, cl. VII „B”, profesor-coordonator Grîu Natalia;

Perioada adolescentină în literatură, Bargan Gabriel, Chiriac Daniel, Corghencea Eduard, Adam Andrei, cl. VII „C”, profesor-coordonator Sandu-Grosu Svetlana;

Menţiune

Opera lui Ion Druţă – reabilitarea eticului şi a sacrului, Eşanu Mihaela, Cazacu Camelia, Casian Stela, cl. IX „A”, profesor-coordonator Zubac Ioana;

Interpretarea psiho-socială şi literară a   incertitudinii din romanul ,,Pădurea spînzuraţilor” de L. Rebreanu, Buşinschi Francisca, Emilian Sanda, cl. X „A” , profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Valenţe simbolice ale dendrologiei în literatura română, Tătaru Cleopatra, Ghimp Antonela, cl. X „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Fenomene sociale antagonice: progres şi regres reflectate  în literatura română, Vinnicenco Constantin, Arhip Nicolae, cl. X „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Motivul călătoriei în operele „Prinţ şi cerşetor”de M.Twain şi „O călătorie spre centrul pămîntului” de J. Verne, Cebotaru Alina, cl. VI „E”, profesor-coordonator Gărgăun Alexandra;

Curajul ca dovadă a asumării condiţiei de om în opera „O călătorie spre centrul pămîntului” de J. Verne, Micleuşanu Adelina, cl. VI „C” , profesor-coordonator Urîtu Olesea;

Valenţe ideatice ale textului „Cuore inimă de copil” de Ed. de Amicis, Capmari Amalia, Ceban Beatrice, cl. V „ A”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana;

Copilul şi copilăria, Alexandra Popov, Legcobit Anastasia, cl.V „A”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana;

Chipul Mamei în literatura română, Şindila Sorin, Cechin Alexandru, cl.V „B”, profesor-coordonator Pîrţac Mariana

Repere ştiinţifice în abordarea textului literar, Catărău Laura, Lozovanu Dan-Augustin, cl. VII „B”, profesor-coordonator Grîu Natalia;

Motivul singurătăţii, Iunu Andreea, Ţurcan Alina, cl. VIII „B”, profesor-coordonator Gărgăun Alexandra;

Motivul dragostei în poezia basarabeană, Scheraş Valeria, cl. VIII „D”, profesor-coordonator Grubîi Lidia;

Patria în creaţia lui G. Coşbuc, M.Eminescu şi B. Şt.Delavrancea, Postolache Andreea, cl.VII „E”, profesor-coordonator Guzun Maria;

Făptura mamei în creaţia lui Gr. Vieru, Reaboi Felicia, cl. VII „E”, profesor-coordonator Guzun Maria