Micii cercetatori 2019

Postat : 21.03.2019

REVERBERĂRILE CREATIVE ALE MICILOR ASACHIENI…

 

      Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, la cei 155 de ani de la fondare, a desfășurat un șir de activități consacrate acestui eveniment marcant. Printre acestea se numără și implicarea activă a micilor învățăcei ai claselor primare, care, alături de îndrumătorii săi, învățătorii, au reușit să confirme faptul că la orice vârstă, cât de fragedă n-ar fi, performanța poate fi atinsă.

În acest context, la începutul lunii martie, a apărut Revista anuală de creație a claselor primare „Micii Asachieni, care este supranumită un purtător al inspirațiilor creative în lumea cuvântului, fiindcă aceasta reprezintă o încercare prin care elevii, de mici fiind, dobândesc șansa de a-și manifesta din plin posibilitățile de realizare creatoare, deseori acestea fiind și o marcă a talentului, îndeosebi în arta scrisului.

 

În ziua de 01 martie 2019, elevii claselor primare au intonat imnul IPLT „Gheorghe Asachi”, organizând un flash mob generic, aranjând cei peste 600 de elevi din clasele I-a – a IV-a în forma numerelor 155, cromatic semnificativ albastru-galben-roșu, dedicat anilor împliniți de la fondare.

 

 


 

O activitate de anvergură a fost desfășurată în ziua de 02 martie 2019 – Conferința Micilor Cercetători care, grație susținerii directorului liceului Boris Volosatîi și inițiativei cadrelor didactice ce activează în clasele primare este deja la Ediția a XI-a. Peste un deceniu în care au fost promovați elevii cu aptitudini intelectuale şi interese sporite pentru un anumit domeniu de studiu. Prin intermediul proiectelor de cercetare este valorificată practic teoria asimilată la ore şi sunt argumentate ştiinţific unele elemente aplicative pornind de la universul apropiat elevului. Adesea, asemenea proiecte solicită din partea elevilor o abordare interdisciplinară a subiectului cercetat şi formularea unor soluţii inovatoare.

În cadrul acestei activități au participat elevii și învățătorii claselor a III-a și a IV-a din diferite instituții de învățământ precum IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”, or.Orhei, IP Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or.Cricova, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv, Școala primară nr.92, IP LT „Petru Rareș”,  LT „Alexandru Ioan Cuza”,Școala Primară „Antonin Ursu”și evident elevii din liceul gazdă și oganizator IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din or. Chișinău.

După deschiderea solemnă a conferinței printr-un colaj artistic realizat de elevii claselor I-a, a II-a și a III-a a IP LT „Gheorghe Asachi”, a avut loc prezentarea proiectelor în cadrul a cinci Ateliere de lucru. Fiecare Comisie de evaluare având în calitate de președinți invitații de onoare, Șalaru Virginia, doctor în științe în medicină, prodecan la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;Ștefănița Ion, consilier al Consiliului Municipal Chișinău; Bernaz Natalia, învățătoare, grad didactic superior, IPLT „Liviu Rebreanu”, Pedagogul Anului 2018; Dediu Natalia, formator național, master în pedagogie, lector universitar, Institutul de Științe ale Educației, învățătoare, LIMPS; Panaghiu Aurelia, învățătoare, grad didactic superior, șefa Comisiei metodice învățământ primar, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”.

Un invitat aparte a fost absolventul IP LT „Gheorghe Asachi”, care a fost anterior unul dintre primii participanți ai ediției I-a a Conferinței Micilor Cercetători, Cepraga  Pavel, la moment student la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care și-a împărtășit experiența de cercetare cu elevii mai mici. Elevii care s-au remarcat prin proiecte de cercetare autentice și inovatoare sunt: Premiul MareGoreacioc Daniel, cl.a IV-a „E”; Begal Daniil, cl.a IV-a „A”; Cauș Romina, clasa a III-a „C”, IP LT „Gheorghe Asachi”; Locul ILopatiuc Dragoș, cl.a IV-a „B”; Bivol Emilia, cl.a IV-a „A”; Severin Sanda, cl.a III-a „B”; Șalaru Adelina, cl.a IV-a „B”, IP LT „Gheorghe Asachi”; Lungu Sofia, cl.a III-a, LT „Miguel de Cervantes Saavedra”; Manciu Mihail, cl.a IV-a, IP LT „Alexei Mateevici”, Cricova; Florea Nicoleta, cl.a IV-a, IP LT „Principesa Natalia Dadiani”. Mulți elevi au obținut Locul II, III și Mențiuni. Acest parteneriat stabilit între instituțiile de învățământ a fost și un prilej de schimb de experiență efectiv.

După ore de activitate, a avut loc festivitatea de încheiere unde elevii și învățătorii-coordonatori au fost premiați și lăudați grație muncii de cercetare depuse și subiectelor atractive selectate. Printre învățătorii organizatori care au depus efort considerabil la buna desfășurare a Conferinței Micilor Cercetători, ediția a XI-a, se numără: Sandu-Grosu Svetlana, director adjunct, coordonatorul claselor primare, Ene Veronica, Lupu-Gorița Mariana, Bodrug Irina, Ceban Silvia, Ciuhrii Daria, Luca Iraida, Cernauțan Mariana, Butnaru Olga, Galben-Panciuc Zinaida, Nazarciuc Lilia, Sîrbu Svetlana, Blănaru Mariana, Cherdevară Lidia, Prisăcaru Elena, Roman Aurelia, Jurju Tatiana.

Părinții au  însoțit copii pe parcursul întregii activități având șansa de a urmări prestația acestora și de a se bucura de succesul lor, astfel fortificându-se parteneriatul școală – familie –societate.

  

 
În ziua de 04 martie 2019, elevii claselor a IV-a au știut a prelua măiestrit ținuta unor tineri jurnaliști ce au venit pregătiți a explora, prin comunicare, vasta și impresionanta experiență a omului pe care-l au ca model de a fi. Astfel, pentru a descoperi secretele unui om de succes, micii asachieni au avut un dialog deschis cu Domnul Boris Volosatîi în cadrul simulării unei Conferințe de presă cu genericul „Să-mi cunosc Directorul!”. Grație răspunsurilor la multiplele  întrebări, pe lângă cunoașterea apropiată a Directorului „celei mai prestigioase instituții de învățământ dintre Prut și Nistru”, copiii și-au format un prototip al unui om ce știe cum să-și modeleze propriul succes și poate să ofere temeinice sfaturi pentru tinerele personalități în devenire.


Pentru anul viitor, când vom aniversa cei 156 de ani de la fondarea instituției, așteptăm cu mare drag participanți noi, mici aventurieri în lumea cercetării, deja la cea de-a XII-a ediție a Conferinței Micilor Cercetători, precum și la alte activități preconizate a fi desfășurate de clasele primare!

  

Sandu-Grosu Svetlana,

director adjunct IP LT „Gheorghe Asachi”